Bestyrelsen fastsætter forud for hver sæson regler for fornyelse af medlemskab og optagelse af nye medlemmer samt tager stilling til et eventuelt medlemsloft for den kommende sæson. Hvis medlemsloftet nås, oprettes en venteliste ”efter først til mølle princippet”.

For at blive optaget på ventelisten, skal man indbetale et gebyr på 400 kr. (éngangsbeløb). Beløbet tilbagebetales ikke, hvis medlemskab ikke opnås, eller hvis man alligevel ikke ønsker medlemskab. Når man overgår fra venteliste til egentligt medlemskab, udleveres nøglebrik uden beregning.

Personer, som er optaget på ventelisten, bliver stående på listen, indtil de enten bliver tilbudt medlemskab eller meddeler foreningen, at de ikke ønsker at stå ventelisten længere. Ventelistepersoner tilbydes automatisk medlemskab, når der er plads til nye medlemmer.

I forbindelse med opstart af en ny sæson har eksisterende medlemmer fortrinsret på at tegne nyt medlemskab inden for en given tidsfrist. Hvis medlemsloftet for den kommende sæson ikke er nået, tilbydes medlemskab til ventelistepersoner i prioriteret rækkefølge. Hvis medlemsloftet stadigvæk ikke er nået, gives der mulighed for optagelse af nye medlemmer.

Ventelisten administreres af foreningens kasserer. 


Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. december 2018, ændret på bestyrelsesmøde den 16. maj 2022.