Forbehold
Informationen på denne side er angivet med forhold for ukendte følger af corona-krisen!


Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling søndag den 6. september 2020 kl. 10.00. Se indkaldelse . Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage. A.h.t. de praktiske forhold opfordrer bestyrelsen til, at man tilmeldinger sig til generalforsamlingen - se opfordring om at tilmelde sig til generalforsamlingen  (ikke obligatorisk, men letter klargøring af mødelokale under hensyn til corona-regler).

Sommer
Vinterbaderforeningens hovedaktiviteter ligger i perioden 1. oktober til 30. april. Udenfor denne periode er pavillonerne med omklædningsrum, sauna m.v. fjernet. Faciliteterne monteres igen, så de er brugsklare 1. oktober 2020.

Der forventes udsendt oplysninger om fornyelse af medlemsskab til nuværende medlemmer af Vinterbaderforeningen Morgenrøden i løbet af september (efter generalforsamlingen). Når tidsfristen for de nuværende medlemmers fornyelse er udløbet, tilbydes resterende pladser til personer på venteliste (i den rækkefølge, som de er registreret på ventelisten i). Er der herefter stadig ledige pladser, er der fri tilmelding til disse. Proceduren er nærmere beskrevet i nyhedsbrev nr. 10 udsendt 15. maj 2019 .


Sidste nye dokumenter
Nyhedsbrev udsendt 13. maj 2020
Referat af bestyrelsesmøde 10. august 2020
Ældre referater ses under menupunktet Arkiv.

Velkommen

Velkommen til Vinterbaderforeningen Morgenrøden.

Vi er en gruppe vinterbadere der sammen med Vejle kommune har fået opført badefaciliteter med sauna ved Tirsbæk Strand. Denne hjemmeside viser bl.a. de arrangementer, der afholdes, regler m.v.

Se også:
- Billedarkivet
- Billeder fra arrangementet "Suppe, sang og samvær" 15. januar 2020

Sådan bliver du medlem af Vinterbaderforeningen Morgenrøden .
P.t. kan der ikke ske indmeldelse i foreningen. Ligeledes er der lukket for tilmelding til venteliste.

Åbningstider

1. oktober til 30. april
Alle ugedage: kl. 6 – 10
Mandage og onsdage også kl. 16 – 19
Fredage også kl. 15 – 18

Faciliteterne er afmonteret i april og påmonteres igen 1. oktober. Afmonteringen er krævet af Kystdirektoratet, idet området er fredet.


Links

Links åbner i et nyt faneblad eller vindue.

Facebook-siden: Morgenrøden

Facebookgruppen: Morgenrøden - For medlemmer

www.badevand.dk viser vandtemperatur m.v. for visse badestrande i Danmark - bl.a. for Vejle Kommune

www.vinterbader.com er en fælles organisation for vinterbaderforeninger i Danmark. Denne internetside rummer bl.a. en liste over alle vinterbaderforeninger i Danmark

www.fh-v.dk er link til "Foreningernes Hus Vejle", der faciliterer og synliggør det frivillige sociale arbejde i Vejle og omegn og tilbyder lokaler og anden hjælp til foreninger og klubber.