Informationen på denne side er angivet med forhold for ukendte følger af corona-krisen!


Fornyelse, venteliste
Nuværende medlemmer af foreningen har modtaget kontingentopkrævning for sæsonen 2020/21 umiddelbart efter generalforsamlingen 6. september. Når tidsfristen for de nuværende medlemmers fornyelse er udløbet, tilbydes resterende pladser til personer på den nuværende venteliste (i den rækkefølge, som de er optaget på ventelisten). Derefter – sandsynligvis sidst i september – åbnes ventelisten for nye tilmeldinger. Der informeres her på hjemmesiden, når ventelisten igen er åben for tilmeldinger


Aktiviteter
Aktivitetskalender forventes udarbejdet i løbet af september måned.
16. oktober: Fuldmånebad. Nærmere information senere.


Faciliteter
Pga. corona-situationen monterer Vejle Kommune ikke faciliteter som omklædningsrum, sauna mv. som i tidligere år til 1. oktober. Foreningen er lige nu ved at undersøge, om og hvordan der kan monteres læskærme – evt. delvis overdækkede – på broen. Når foreningen har fået afklaret dette, vil information herom komme i form af nyhedsbreve og referater fra bestyrelsesmøder. Begge dele kan så ses her under ”Arkiv”.
Uanset sauna mv. eller ej vil vi kunne mødes og have gode timer sammen.


Sidste nye dokumenter
Materiale til generalforsamling den 6. september 2020
Formandens beretning (gen.fors. 6. sep. 2020)
Referat (gen.fors. 6. sep. 2020)
Nyhedsbrev udsendt 8. september 2020
Referat af bestyrelsesmøde 6. september 2020
Ældre referater ses under menupunktet Arkiv.

Velkommen

Velkommen til Vinterbaderforeningen Morgenrøden.

Vi er en gruppe vinterbadere der sammen med Vejle kommune har fået opført badefaciliteter med sauna ved Tirsbæk Strand. Denne hjemmeside viser bl.a. de arrangementer, der afholdes, regler m.v.

Se også:
- Billedarkivet
- Billeder fra arrangementet "Suppe, sang og samvær" 15. januar 2020

Sådan bliver du medlem af Vinterbaderforeningen Morgenrøden .
P.t. kan der ikke ske indmeldelse i foreningen. Ligeledes er der lukket for tilmelding til venteliste.

Åbningstider

1. oktober til 30. april
Alle ugedage: kl. 6 – 10
Mandage og onsdage også kl. 16 – 19
Fredage også kl. 15 – 18

Faciliteterne er afmonteret i april og påmonteres igen 1. oktober. Afmonteringen er krævet af Kystdirektoratet, idet området er fredet. Corona-situationen betyder dog, at påmontering i år ikke sker 1. oktober. Foreningen har p.t. ingen informationer om, hvornår Vejle Kommune monterer faciliteterne igen.


Links

Links åbner i et nyt faneblad eller vindue.

Facebook-siden: Morgenrøden

Facebookgruppen: Morgenrøden - For medlemmer

www.badevand.dk viser vandtemperatur m.v. for visse badestrande i Danmark - bl.a. for Vejle Kommune

Vinterbader-tip: Skagen vinterbaderfestival 2021  

www.vinterbader.com er en fælles organisation for vinterbaderforeninger i Danmark. Denne internetside rummer bl.a. en liste over alle vinterbaderforeninger i Danmark

www.fh-v.dk er link til "Foreningernes Hus Vejle", der faciliterer og synliggør det frivillige sociale arbejde i Vejle og omegn og tilbyder lokaler og anden hjælp til foreninger og klubber.