Når der klikket på et af linkene nedenfor, vises dokumentet i et nyt faneblad.

Ordinær generalforsamling 2. maj 2024:
Indkaldelse
Dagsorden
Regnskab for 1.7.2022 til 30.6.2023
Budgetforslag for 2024/2025
Nyhedsbrev nr. 7, som rummer forslag fra medlemmer
Bestyrelsens beretning
Referat

Ordinær generalforsamling 23. april 2023:
Indkaldelse 
Dagsorden
Foreløbigt regnskab for 1.7.2022 til 31.3.2023
Budgetforslag for 2023/2024
Forslag til ændring af vedtægter
Bestyrelsens beretning
Referat

Ekstraordinær generalforsamling 20. november 2022:
Indkaldelse
Referat

Ordinær generalforsamling 11. september 2022:
Indkaldelse
Dagsorden
Regnskab for 2021/2022
Budgetforslag for 2022/2023
Forslag til ændring af vedtægter
Formandens beretning
Referat 

Ordinær generalforsamling 5. september 2021:
Indkaldelse
Dagsorden
Regnskab for 2020/2021
Budgetforslag for 2021/2022
Formandens beretning
Referat 

Ordinær generalforsamling 6. september 2020:
Indkaldelse
Dagsorden
Regnskab for 2019/2020
Budgetforslag for 2020/2021
Formandens beretning
Referat 

Ordinær generalforsamling 8. september 2019:
Indkaldelse
Dagsorden
Regnskab for 2018/2019
Budgetforslag for 2019/2020
Formandens beretning
Referat

Ordinær generalforsamling 9. september 2018:
Indkaldelse
Dagsorden
Regnskab for 2017/2018
Forslag til budget for 2018/2019
Forslag til ændring af vedtægter (dagsorden pkt 4.1)
Forslag fra et medlem (dagsorden pkt 4.2, 4.3 og 4.4)
Formandens beretning
Referat
Vedtægter med ændringer besluttet på generalforsamling 9. september 2018

Ordinær generalforsamling 15. september 2017:
Indkaldelse
Dagsorden
Formandens beretning
Regnskab
Forslag til budget
Ændringsforslag 1
Ændringsforslag 2
Referat

Stiftende generalforsamling 12. marts 2017:
Dagsorden for stiftende generalforsamling
Beretning ved stiftende generalforsamling
Referat af stiftende generalforsamling