Når der klikket på et af linkene nedenfor, vises dokumentet i et nyt faneblad.

Seneste udgave af aktivitetskalenderen for 2018-2019 (dækker perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019)
Seneste udgave af aktivitetskalenderen for 2017-2018 (dækker perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018)